חמישה ניצחונות ושני שיאים אישיים בפינלנד
שוב 1.80 מ' לפרנקל
האתלטיקה הוארה
שני שיאים ישראליים ותוצאת שנה מעודדת